fbpx

Seminer Programları

SEMİNER PROGRAMLARI

Eğer katılımcılarınızın İngilizce seviyeleri ile ilgili değil ama İngilizce’yi belirli alanlarda kullanımları ile ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız sizler için 2-3 tam gün sürecek seminer programlarımızdan birini öneririz. Seminer programlarımız Orta üstü İngilizce seviyesine sahip katılımcılar için uygun olup içerik ihtiyaca göre şekillendirilebilmektedir. Çok talep gören İngilizce seminer programlarımızdan bazıları:

  Amaç

  Globalleşen ve zamanın her bir anının oldukça önemli olduğu günümüz iş dünyasında orta ve üst düzey yöneticilerin katıldıkları toplantıları efektif bir şekilde yönetmeleri, toplantının hedeflediği noktalara ulaşabilmesi ve zamanı doğru kullanabilmeleri önemli bir yetkinlik olmaktadır. Bu programla beraber toplantı çeşitleri, toplantılarda karşılaşılabilen problemler ve çözümleri, toplantı içerikleri gibi ana başlıklar ele alınacaktır.

  Toplantı Yönetimi Konu Başlıkları
  • Toplantı Temelleri
  • Projelere Katılım
  • Karar Alma Toplantıları
  • OnlineToplantılar
  • Personel Toplantıları
  • Performans Görüşmeleri
  • Sorunlar&Çözümleri
  Katılımcı Profili

  Konuyla ilgilenen ve ihtiyaç duyan orta ve üst düzey yöneticilere yönelik hazırlanmıştır. İş Hayatında düzenli toplantılar yapan tüm yöneticiler bu programdan yararlanabilirler.

  Katılımcı Seviyeleri

  Katılımcıların programa katılımı için orta-üstü bir seviyede İngilizce’ye sahip olması gerekmektedir.

  Materyaller

  Program içerisinde British Side Profesyonel Gelişim Departmanı tarafından katılımcıların ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilen materyaller kullanılacaktır.

  Detaylı bilgi ve planlama için [email protected] adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

  Amaç

  Günümüz gelişen ve globalleşen iş dünyasında bağlantıların ne kadar önemli olduğu ve işimizi geliştirmemize ve ilerletmemize ne kadar katkı sağladığı tartışılmaz bir gerçek. Hele bir de sosyal medya kullanımının bu kadar ilerlediği bu yüzyılda İş insanlarının öncelikle geliştirmeleri gereken bir beceri olduğunu söyleyebiliriz.1967 yılında Stanley Milgram tarafından ortaya atılan teoremi hatırlatalım; bu teoreme göre herkes birbirine sadece altı kişi uzaklıkta. Bu program ile network oluşturma, sosyalleşme ve kültürel iletişim kurma başlıkları çalışılacaktır.

  Network Oluşturma Konu Başlıkları
  • Network Oluşturmanın Temel Adımları
  • Sosyalleşme
  • Network Oluşturma Becerileri
  • Kültürel İletişim
  Katılımcı Profili

  Konuyla ilgilenen ve ihtiyaç duyan orta ve üst düzey yöneticilere yönelik hazırlanmıştır. Network oluşturmak isteyen ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen tüm iş insanları bu programdan yararlanabilirler.

  Katılımcı Seviyeleri

  Katılımcıların programa katılımı için orta-üstü bir seviyede İngilizce’ye sahip olması gerekmektedir.

  Materyaller

  Program içerisinde British Side Profesyonel Gelişim Departmanı tarafından katılımcıların ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilen materyaller kullanılacaktır.

  Detaylı bilgi ve planlama için [email protected] adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

  Amaç

  Globalleşen iş hayatında artık orta ve üst düzey yöneticilerin ürünlerini ve şirketlerini doğru ve etkin bir şekilde karşı tarafa aktarabilmeleri için İş bilgi ve birikimlerinin yanında sunum becerileri de büyük önem taşımaktadır. Birikimli bilgi sunumunun yapılabilmesi, ürününüzün, hizmetinizin ya da şirketinizin doğru tanıtılabilmesi için beden dili, dilin etkili kullanımı, teknolojik ve işitsel araçların kullanımı çok önemli hususlardır.

  British Side, İngilizce Sunum Teknikleri programı ile orta üstü seviyede İngilizce’ye sahip yöneticilerin dili daha etkin ve çarpıcı bir şekilde kullanmalarını, güçlü ve zayıf yanlarınızı belirleyerek, yeni teknikler geliştirmenizi sağlayarak kendinize güveninizi arttırmayı ve karşınızdaki kişi üzerinde pozitif bir etki yaratmayı hedeflemektedir.

  Sunumlar temel olarak üç aşamadan oluşmaktadır; Planlama-Sunuş-Özetleme. İngilizce Sunum Teknikleri programımız size bu üç aşamada da kullanabileceğiniz doğru teknikleri öğretmekte ve başarılı bir sunum için size kılavuzluk yapmaktadır.

  Programın başlıca hedeflerini özetlersek;
  • İkna edici ve profesyonel sunumlar hazırlanması konusunda katılımcıların geliştirilmesi,
  • Sunumun daha etkin yapılabilmesi için sunum dilinin zenginleştirilmesi,
  • Doğru kelime seçimleri, doğru dil bilgisi yapısı ve sıralama ile eksiksiz bir sunum yapılması,
  • Etkili bir sunum yapılabilmesi için yapının, içeriğin organize edilmesi ve geliştirilmesi,
  • Sesin ve beden dilinin etkin kullanılması,
  • Takip soruları ile katılımcıların sunuma katılımının sağlanması, Soruların cevaplanması ve itirazların yanıtlanması,
  • Özetleme,
  • Sunum performansının değerlendirilmesi,
  Katılımcı Profili

  İngilizce Sunum Teknikleri Programımız, konuyla ilgilenen ve ihtiyaç duyan orta ve üst düzey yöneticilere yönelik hazırlanmıştır. İş Hayatında İngilizce sunum yapan tüm yöneticiler bu programdan yararlanabilirler.

  Katılımcı Seviyeleri

  Katılımcıların programa katılımı için orta üstü bir seviyede İngilizce’ye sahip olması gerekmektedir.

  Materyaller

  Program içerisinde British Side Profesyonel Gelişim Departmanı tarafından katılımcıların ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilen materyaller kullanılacaktır.

  Detaylı bilgi ve planlama için [email protected] adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

  Amaç

  Globalleşen iş hayatında artık orta ve üst düzey yöneticilerin ürünlerini ve şirketlerini doğru ve etkin bir şekilde karşı tarafa aktarabilmeleri için iş bilgi ve birikimlerinin yanında iletişim becerileri de önem taşımaktadır. Günümüzde iş dünyasında iletişim içerisinde olduğumuz çalışma arkadaşlarımız, çalışma ortaklarımız, yöneticilerimiz ve müşterilerimiz ile etkin ve doğru bir iletişim kurmak hepimizin ortak amaçları arasındadır.

  İletişim denildiğinde ilk akla gelen yüz yüze iletişim iken günümüzde artık çoğu iletişim telefonda ya da yazılı olarak gerçekleşmektedir.

  Bu Programın amacı ise İngilizce telefon yetkinliklerimizi geliştirmek ve uluslararası standartları yakalamak olacaktır.

  Telefonda İngilizce İletişim Konu Başlıkları
  • İlk İzlenimler, Müşteri İlişkilerini Geliştirme
  • İmaj Geliştirme Müşteri Güvenini Oluşturma
  • Detayları Yakalama – Dinlerken not alma
  • Problemleri Çözme
  • Soruları doğru anlama ve yanıtlama
  • Konuşmayı sonlandırma
  Katılımcı Profili

  Telefonda İngilizce Programımız, yoğunlukla telefonda iletişim kuran, konuyla ilgilenen ve ihtiyaç duyan çalışanlara yönelik hazırlanmıştır.

  Katılımcı Seviyeleri

  Katılımcıların programa katılımı için orta öncesi seviyede İngilizce’ye sahip olması gerekmektedir.

  Materyaller

  Program içerisinde British Side Profesyonel Gelişim Departmanı tarafından katılımcıların ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilen materyaller kullanılacaktır.

  Detaylı bilgi ve planlama için [email protected] adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

  Amaç

  Günümüzde iş dünyasında iletişim içerisinde olduğumuz çalışma arkadaşlarımız, çalışma ortaklarımız, yöneticilerimiz ve müşterilerimiz ile etkin ve doğru yazılı iletişim kurmak hepimizin ortak amaçları arasında yer almaktadır.

  Yazılarımızda mesajın net ve anlaşılabilir bir şekilde verilebilmesi, etkin bir dil kullanılması, modern standartlara uygun yazılması gibi konuların ele alınacağı İş İngilizcesi Yazım Teknikleri programında, katılımcılar ayrıca; yazının planlanması, yazılması, gönderilmesi, düzenlenmesi ve kontrolü gibi aşamalarda yaşayacakları temel güçlükler ile nasıl başa çıkacakları konusunda da çalışmalar yapacaklardır.

  Katılımcı Profili

  İş İngilizcesi Yazışma Teknikleri Programımız, konuyla ilgilenen ve kişisel gelişimine özen gösteren, yazılı iletişim kalitesini arttırmak isteyen ve iş hayatında İngilizce yazışmalar yapan katılımcılara yönelik hazırlanmıştır.

  Katılımcı Seviyeleri

  Katılımcıların programa katılımı için orta-üstü bir seviyede İngilizce’ye sahip olması gerekmektedir.

  Materyaller

  Program içerisinde British Side Profesyonel Gelişim Departmanı tarafından katılımcıların ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilen materyaller kullanılacaktır.

  Detaylı bilgi ve planlama için [email protected] adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

  Amaç

  Kurumlar günümüzde ürünleri ve verdikleri hizmetin kaliteli olmasının yanında sundukları müşteri hizmetinin de aynı oranda iyi ve kaliteli olmasına özen göstermekte. Bununla beraber globalleşen iş dünyasında müşteri ilişkilerini İngilizce verebilmek, efektif ve anlaşılır bir hizmet sağlayabilmek hemen her kurum için en önemli hedeflerden biridir.

  Bu programla beraber kurumların müşteri hizmetlerinde çalışan görevlileri için Müşteri Hizmetleri nedir, Nasıl doğru müşteri hizmetleri iletişimi kurulur? Sorunlar müşteriye aksettirilmeden nasıl çözülür? Telefon iletişimi nasıl olmalıdır? gibi temel başlıkların yanı sıra Müşteri Hizmetleri departmanının bilmesi gereken ve işinde aktif bir şekilde kullanabileceği birçok konu ele alınacaktır.

  Müşteri Hizmetleri Programı Konu Başlıkları
  • Neden Müşteri Hizmetleri?
  • Müşteri Hizmetleri Nedir?
  • Kaliteli Müşteri İlişkileri Hizmeti Nasıl Olmalı?
  • Müşteri Hizmetlerinin Önemi
  • Kötü Müşteri Hizmetlerinin Kurum için oluşturduğu tehlikeler nelerdir?
  • Şikayetleri Ele Alma
  • Kriz Yönetimi
  • Beden Dili ve Sesinizi Doğru Kullanma
  • Talepkar Müşteriler
  • Dinleme Becerileri
  Katılımcı Profili

  Personel, iş arkadaşları ve müşterilerle etkileşimlerinden en iyi şekilde yararlanmak için Müşteri İlişkileri Becerilerini geliştirmek isteyen herkes.

  Katılımcı Seviyeleri

  Katılımcıların programa katılımı için orta-üstü bir seviyede İngilizce’ye sahip olması gerekmektedir.

  Materyaller

  Program içerisinde British Side Profesyonel Gelişim Departmanı tarafından katılımcıların ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilen materyaller kullanılacaktır.

  Detaylı bilgi ve planlama için [email protected] adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

  Amaç

  Takım oyuncusu olmayı başarabilmek özellikle iş dünyasında kurumların çalışanlarında aradıkları en önemli özelliklerden bir tanesidir. Takım çalışmalarında, diğer çalışanlarla uyumlu olmak, sorunlu durumlarda ortamı dengede tutarak sorunu çözmek, sunulan işten en verimli sonucu almak işverenlerin ve yöneticilerin çalışanlarından bekledikleri ancak her zaman beklenen sonucu vermeyen önemli unsurlardan biridir. Bu programla beraber İngilizce iletişim kurulan bir iş ortamında takım çalışması ve özellikleri aktarılacaktır.

  Takım Çalışması Konu Başlıkları
  • Görevleri tamamlamak
  • Bir Argüman Sunmak
  • Müzakere
  • Çok Kültürlü Projeler
  • Diplomatik Olmak
  Katılımcı Profili

  Konuyla ilgilenen ve ve bu alandan kendini geliştirmeye ihtiyaç duyan tüm iş insanlarına yönelik hazırlanmıştır.

  Katılımcı Seviyeleri

  Katılımcıların programa katılımı için orta-üstü bir seviyede İngilizce’ye sahip olması gerekmektedir.

  Materyaller

  Program içerisinde British Side Profesyonel Gelişim Departmanı tarafından katılımcıların ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilen materyaller kullanılacaktır.

  Detaylı bilgi ve planlama için [email protected] adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

  Uluslararası İş Dünyası’nda İngilizce (International Business)

  İş Hayatında İngilizce Konuşma (Business Speaking)

Size hitap edebilmemiz için lütfen adınızı girin:
Bilgilendirme yapabilmemiz için e-mail adresinizi girin: